background

IN-HOME BRAND EXPERIENCE

Zampler ger varumärken möjlighet att engagera konsumenterna i hemmet, där vi vet att produkten verkligen testas.

Konsumentens shoppingmönster utvecklas hela tiden. Livsmedel levereras till dörren, produkter upptäcks på sociala medier och röstassistenter gör det enkelt att direkt köpa produkterna. För varumärken som vill sampla produkter för att effektivt driva trials och köp innebär konsumentens förändrade köpbeteende en utmaning. Men det finns sätt att möta förändringarna. Zampler löser just detta åt er.

Vi kallar det In-home Brand Experience – en möjlighet att engagera konsumenterna i hemmet där vi vet att produkten verkligen testas. Men samtalet med konsumenten slutar inte där. Genom digitala lösningar påskyndas konsumenternas förflyttning genom inköpstratten.

Bakom Zampler står United, en Brand Experiencebyrå med 20 års erfarenhet av sampling i Norden. Vi skapade Zampler för att komplettera våra övriga tjänster och med e-handelssampling med digital uppföljning tar vi nästa naturliga steg. Vi vill göra det tillsammans med dig.